Data Pelengkap

Data Pelengkap adalah data yang akan digunakan untuk mengatur unit kerja, jabatan struktural, hingga pegawai yang berkaitan langsung dengan validator dalam pembuatan anggaran maupun transaksi.

Articles